Närbild på fyra björkar
Produkt | Teknik | Patent

Reselo – ersätter syntetiskt gummi med näver

Varje år produceras mer än 15 miljoner ton fossilbaserat gummi över hela världen, något som resulterar i produkter som bildäck, hårband, slangar och skosulor. Gummiproduktionen ger upphov till betydande koldioxidutsläpp – och många företag letar efter grönare alternativ.

KTH-avknoppningen Reselo utvecklar ett biogummi som är helt baserat på näver, en restprodukt från skogsindustrin. Målet är att ersätta fossilbaserat gummi, som används i alla möjliga produkter och ger stora koldioxidutsläpp.

Bakgrunden till Reselo var ett forskningsprojekt på KTH som finansierades av Wallenberg Wood Science Center. Projektet syftade till att titta vidare på användandet av komponenter från björkbark och modifiera dem med hjälp av enzymer för att generera nya material.

Thomas Baumgarten

– I arbetet med att isolera suberinmolekyler från björkbark insåg jag att det borde vara möjligt att generera ett material direkt från suberin. Överraskande nog hade materialet jag skapade elastomera egenskaper, dvs materialet kan sträckas under starkt sträckmotstånd och därefter snabbt dra ihop sig och till fullo återta sin ursprungliga form. Materialet hade dessutom intressanta egenskaper som hög flexibilitet och vattenbeständighet, säger Thomas Baumgarten, medgrundare och teknikchef på Reselo.

Det var långt ifrån givet att det skulle bli ett företag utifrån dessa upptäckter.

– Som forskare var inte den första tanken att starta ett företag, men jag hade sett några exempel på framgångsrika spin-outs ifrån labbet vid Stockholms universitet där jag disputerade. Och att ha ett förnybart, fossilfritt material som såg ut att kunna produceras i industriell skala motiverade mig att överväga att kommersialisera tekniken.

Stort stöd från KTH Innovation

Reselo fick mycket stöd från KTH Innovation redan från start och företaget grundades 2020.

– KTH Innovation har varit ett stort stöd – inte minst i arbetet med att identifiera och säkra våra immateriella rättigheter. Som startup är resurserna begränsade och deras hjälp var därför väldigt uppskattad.

En intressant detalj kring Reselos biogummi är att det kan anpassas till olika gummikvaliteter, härdas som dagens gummi, tillverkas i befintlig utrustning - och därmed ersätta befintligt, fossilbaserat gummi, till 100 procent.

Reselos innovation har lett fram till en rad samarbeten med olika företag. Ett sådant exempel är skotillverkaren Skråmträsk sko som Reselo utvecklar en yttersula till. Genom vinsten i finska däcktillverkaren Nokian Tyres innovationstävling Fast Race, Big Change 2023 har Reselo fått en möjlighet att undersöka förutsättningarna för ett framtida samarbete inom gummimarknadens största segment. Reselo ingår även i innovationshubben Mobility Xlab, där fordonsföretag som Volvo Cars, Polestar och AB Volvo samarbetar med startupbolag. Där tittar de över andra möjliga användningsområden i fordons inomhusmiljö - vid sidan av bildäck.

Fler patent i sikte

Bolaget har dels ett registrerat EU-varumärke i form av namnet Reselo, dels ett patent som godkändes av PRV i december 2023. Vid sidan av det har de även lämnat in en PCT-ansökan.

– För en startup är patent framför allt viktigt i kontakten med potentiella investerare. Det visar att du gör framsteg och att din teknik har ett tydligt värde. Sökrapporterna från PRV och från IPO har också varit väldigt värdefulla. Där ser vi nyhetsvärdet i det vi lämnar in och stärker vår argumentation – inte minst mot just investerare.

Thomas Baumgarten ser fler applikationer och fler potentiella patent för Reselo framöver. Men det får ske i sinom tid.

Fokus ligger på att skapa produkter och skala upp verksamheten

– Fokus just nu ligger fokus på att implementera vårt material till kundprodukter. Det sker i en iterativ process. Parallellt tittar vi på hur vi kan skala upp vår verksamhet, inklusive att planera och bygga en första demonstrationsfabrik. Steget därefter är att titta på en internationell expansion, avslutar Thomas Baumgarten.

Intervjun gjordes 2024. Foto: Lisa Johnson/Pixabay

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

 

 

 

Uppdaterad 2024-03-19