Agarplatta med resistenta bakterier.
Medicin | Patent

SelectImmune får patent i kamp mot antibiotikaresistens

Enligt världshälsoorganisationen WHO är antibiotika-resistens ett av de största hoten mot vår hälsa. I september fick Lunda-baserade SelectImmune ett Europa-patent som ger hopp och innebär ett nytt sätt att se på behandling av en av våra vanligaste sjukdomar.

Hälften av alla kvinnor i världen har någon gång under sin livstid en urinvägsinfektion. Hos genetiskt känsliga personer drabbas även män. Idag behandlas infektionerna med antibiotika men i takt med att multiresistens sprider sig kan det snart bli omöjligt att hitta rätt behandling.

Men i Lund har åratal av immunologisk forskning nu börjat ge resultat. I september fick SelectImmune ett Europa-patent som innebär ett helt annat sätt att behandla svårt sjuka patienter som idag får antibiotika, berättar professor Catharina Svanborg vid Lunds Universitet vars forskarteam ligger bakom upptäckterna.

– Istället för att döda bakterierna, går vi in och stärker patientens eget immunförsvar. Vårt patent täcker en IRF7 hämmare som hjälper immunsystemet att framgångsrikt angripa bakterieinfektioner bland annat hos personer med svåra njurinfektioner.  

Ann Gidner och Catharina Svanborg på Select Immune.

VD Ann Gidner och professor Catharina Svanberg på SelectImmune.

I djurförsök har forskargruppen kunnat visa effektiva resultat där man låter en bit RNA gå in och stänga av respektive aktivera en del av immunförsvaret. Catharina Svanborg beskriver forskningsarbetet som en Rubiks kub, ändrar man en sak förändras hela kuben.

– Vid en infektion får du inflammation som i sin tur ger upphov till olika symptom som smärta och feber. Vår utmaning är att identifiera de bra och de dåliga sidorna av inflammationen för att sedan hitta exakt rätt gen att aktivera eller hämma. Det här är en helt ny teknologi där du går in med målsökande teknik och stänger av transkriptionsfaktorer i cellerna.

Företaget har även tre patentansökningar som handlar om att inrikta sig mot andra kontrollpunkter i immunsystemet. Bland annat för behandling av cystit och dess komplikationer.

– Hälften av alla kvinnor får dessa infektioner, 30% återkommande. Så det här är en globalt mycket viktig infektion att adressera.

SelectImmune börsintroducerades i juni 2019, men patentansökan gjordes redan 2016, samtidigt som man publicerades i Science Translational Medicine, berättar SelectImmunes VD Ann Gidner.

– Vi samarbetar med en engelsk patentbyrå och vår långsiktiga strategi är att söka patent och att säkra finansiering på bästa sätt.  Vi har en kompetent transnationell organisation som kan ta forskningsupptäckter hela vägen till kliniska prövningar. Vidare läkemedelsutveckling hade varit omöjligt utan patentet.

Catharina Svanberg ser ingen motsättning mellan behov av publiceringar och att skydda sina immateriella rättigheter.

– Publikationspolitiken med sin konkurrens är både resurskrävande och arbetsam för forskarna, men är det bästa verktygen vi har för att ranka forskning. Patenten ser vi som en naturlig förlängning av nyckelpublikationer. Vi brukar söka patent i samband med att vi skickar in för publikation. Det gäller att ha en snabb patentbyrå...

På laboratoriet har man idag ca 14 forskare från hela världen: USA, Kina, Frankrike och Danmark.

– Det här är kostsam forskning om ett läkemedel ska komma hela vägen till patienten och aktiebolagsformen hjälper oss finansiera våra studier. Patenten är viktiga tillgångar som i förlängningen gör det möjligt för våra resultat att komma patienterna till gagn.

Företag: SelectImmune
Uppfinning: IRF7 hämmare
Immateriell tillgång: patent

Foto: Kennet Ruona

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

Uppdaterad 2023-02-07