Äggplanta på buske.
Produkt | Patent

Spowdi – patenterad soldriven bevattning

Droppe för droppe. Så vattnas jord med minimalt spill för maximal skörd. Svenska Spowdis patenterade soldrivna bevattningssystem gör jorden grön och skapar ett bättre liv i utvecklingsländer. Något som inte varit möjligt utan VD och medgrundaren Henrik Johanssons patent.

Av en händelse behövde uppfinnaren och medgrundaren Henrik Johansson tillsammans med en släkting flytta vatten till en kräftdamm där det inte fanns el. Ingen av de batteridrivna pumparna höll måttet.

– Alla lågvoltspumparna blev överhettade och satte igen sig. Då började vi experimentera med tryckluft för att flytta vattnet. Delarna fick vi från ett gammalt kylskåp och en cykelslang.

Henrik Johansson medgrundare Spowdi
Henrik Johansson, CEO Spowdi

En unik metod att flytta vatten föddes och 2016 startade Spowdi. Idag säljer företaget kompletta bevattningssystem med bärbara soldrivna pumpar. Företaget har ett 50-tal medarbetare och många samarbetspartners med verksamhet i Sverige, Taiwan, Spanien och Indien, där man har tillverkning.

Kan lösningen patenteras?

Expansionen har gjorts möjlig med hjälp av SHL Medical AG. När Spowdi inledde samarbete med SHL, var de mycket tydliga.

– De sa: Ta hjälp av oss nu i sex månader och red ut en enda sak som intresserar oss, kan lösningen patenteras? Om ja, då kör vi. Går det inte, får vi fundera på vad vi gör härnäst, berättar Henrik Johansson.

Med hjälp av SHLs jurister på patentavdelningen startade en spännande process där Henrik Johansson framför allt fascinerades av hur olika det är att beskriva en produkt för en ingenjör, mot att göra det för en jurist i syfte att söka patent.

Indisk familj vid sin odling och Spowdi bevattningssystem.

 

2017 fick man patent i Sverige och Taiwan där man utvecklade sina produkter. Idag har Spowdi patent i ett tiotal länder och ökar på allt eftersom. Strategin för expansionen är enkel, enligt Henrik Johansson.

– Var finns kunder och behoven? Var skulle vi kunna tänkas etablera oss förr eller senare och var finns det pirater?

Inte möjligt utan patentet

Patentet beskriver en metod för att förflytta vatten där ett särskilt membran och tryckluft är inblandat. Den behöver minimalt med energi för att förse även konventionella droppbevattningssystem som kräver högt vattentryck. Pumpen drivs av solkraft, och är så liten att bonden kan ta med sig både solpanelen och pumpen hem på kvällen för att inte riskera stöld och det krävs inte några stora komplicerade installationer för slutanvändare. Eftersom pumpen är liten i storlek krävs minimala mängder material vid tillverkningen, vilket också bidrar till en mer hållbar produkt.

– Det visade sig att just vad vår pump kan erbjuda passar perfekt för småskalig matproduktion i utvecklingsländer. Just nu expanderar vi i Indien där 136 miljoner småbönder försörjer 70% av befolkningen med mat. Att få en jordbruksfamilj att våga satsa på något nytt kräver utbildning. Därför anlitar vi ambassadörer i form av bland annat studenter från agronomutbildningarna i Indien som får åka hem till sina byar och missionera.

Inget av detta hade varit möjligt utan företagets immateriella tillgångar, enligt Henrik Johansson.

– Om du ska expandera kommer du förr eller senare att behöva söka finansiering. Den finansiär som inte frågar om du har några skyddade immateriella tillgångar, den är inte seriös.

Registrerade skydd

Patentnummer EP3334933B1:

Patent för pumpsystem

Foto: Jonas Larsson, Spowdi

Intervjun gjordes 2021. 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online