En man med avancerade glasögon sitter på förarplatsen i en bil.
Tobiis VD Anand Srivatsa bär Tobii Pro Glasses 3. Foto: Tobii AB
Digital tjänst | Patent

Tobii eyetracking – iögonfallande patent

Tobii utvecklar avancerad teknik inom eyetracking och attention computing. Företaget investerar stort i sina patent – och det är tack vare patenten som de idag har en världsledande position inom sitt område.

Tobii startade 2001 med att utveckla eyetracking – en på den tiden revolutionerande metod som gör det möjligt för datorer att förstå vad en person uppmärksammar och har för intention. Tekniken används i nästan alla branscher, från forskning och innovation till kommersiella lösningar. Den skapar bland annat förutsättningar för forskare att förstå hjärnan på ett djupare plan än vad som tidigare varit möjligt, förser marknadsförare med insikter för att optimera kundupplevelsen och kan automatisera läsbedömning inom skolan. Tekniken erbjuder även starkare gaming- och VR-upplevelser och förbättrar produktivitet, utbildning och säkerhet i fabriksmiljöer.

Attention computing – framtidens teknik

Nu har företaget tagit nästa steg i sin utveckling: attention computing, en metod som känner igen och läser av signaler så som trötthet, stress och vilka känslor en person upplever.

– Det är tydligt för oss att vi arbetar inom ett mycket bredare område idag. Teknikutvecklingen går snabbare och snabbare, och att följa hur våra innovationer hamnar på marknaden och hos konsumenterna är väldigt motiverande, säger Anand Srivatsa, VD på Tobii.

Stor patentportfölj säkrar värdet

Genom åren har Tobii utvecklat innovationer som har lett till en rad patent på allt från tekniker inom sensorteknologi och algoritmer – till interaktionskoncept. Idag har de en patentportfölj på 700 patent.

– Att investera i våra innovationer genom patent har varit helt rätt för oss. Det är så vi försäkrar oss om att den teknikutveckling som vi arbetar med fortsätter att generera värde, säger Anand.

Internationella patent är viktig tillgång

Patenten är en stor och viktig tillgång för Tobii, och numera är deras patentansökningar alltid internationella, med fokus på nyckelmarknader som USA, Europa och ibland även Kina. 

– Det är patenten som särskiljer oss från våra internationella konkurrenter, och ökar trovärdigheten för våra investerare och kunder, samtidigt som de ger oss en försäkring om att vi är ensamma på marknaden, säger Anand.

Patenten är en viktig del av kärnverksamheten på Tobii. I utvecklingsarbetet förhåller sig ingenjörerna hela tiden till de befintliga patenten och vilka nya uppfinningar som är patenterbara.

– Framtiden ser ljus ut. Jag ser med stor nyfikenhet och entusiasm fram emot alla de möjligheter som ny teknik i form av till exempel VR erbjuder, avslutar Anand.

Fakta Tobii

Tobii är ett svenskt företag som bildades 2001 av John Elvesjö, Mårten Skogö och Henrik Eskilsson. 2015 introducerades företaget på börsen. Idag har Tobii över 600 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Intervjun gjordes 2022.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online