Välja ett bra namn

Ett genomtänkt namn på ditt företag, din tjänst eller din produkt är viktigt. Det ska skapa intresse och får inte missuppfattas, vare sig i Sverige eller övriga länder du är verksam i.

Många företagare använder beskrivande namn eftersom de är tydliga och enkla. Samtidigt finns det goda skäl att pröva sig fram med associativa namn som skapar intresse och ger en känsla för produkten och för företaget.

Fördelar med beskrivande namn

 • Deras tydlighet gör det enklare att motsvara förväntningar.
 • De är lätta att minnas.
 • De talar direkt till givna målgrupper.

Fördelar med associativa namn

 • De är bra om verksamheten utvecklas och byter karaktär.
 • De kan uppfattas som mer spännande.
 • De är lättare att registrera som varumärke än beskrivande namn.
 • Chansen till lediga domäner är större.

Utveckla ditt företags namngivningsprocess

 1. Ta fram en strategisk namnplattform för att få en god överblick över företagets alla namnutmaningar.
 2. Tänk på att en viss typ av namn kan bli mycket populära under en tid, för att sedan kännas helt daterade. Rätt namn får produkten att leva längre.
 3. Gör språkliga utvärderingar så att namnet du väljer inte betyder något ofördelaktigt på andra språk.
 4. Kontrollera att du inte lägger dig nära eller inkräktar på andras varumärke när du väljer namn.
 5. Kontrollera att domännamnet är ledigt.

Digital marknad är internationell marknad

Tänk på att den webbplats där du marknadsför ditt företag, dina varor eller tjänster är åtkomlig globalt. Har du information på andra språk, till exempel engelska, kommer webbplatsen att hittas av söktjänster och exponeras i många andra länder. Därmed finns du på marknader utomlands vare sig du vill det eller inte. Det kan vara bra att tänka på när du väljer namn.