Aktiviteter för främjare

Vi arrangerar kurser och seminarier som är särskilt framtagna för främjare i innovationsstödsystemet. Några av dem webbsänds och går att titta på i efterhand.

Aktuella kurser och seminarier för främjare