Informationsmaterial

Det smidigaste sättet att ta del av vårt informationsmaterial är att du själv laddar ner materialet direkt från vår webbplats.

Det smidigaste sättet att ta del av vårt informationsmaterial är att du själv laddar ner materialet direkt från vår webbplats. Visst material finns även i tryckt form och går att beställa från vår kundsupport, telefon 08-782 28 00.

Vårt informationsmaterial är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Immaterialrätt

Introduktion till immateriella tillgångar (pdf 390 kB)

Upphovsrätt

Introduktion till upphovsrätt (pdf 4 MB)

Patent

Introduktion till patent (pdf 295 kB)

Datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder (pdf 88 kB) 

Bioteknik och patent (pdf 150 kB) 

Så söker du patent (pdf 870 kB)

Ett svenskt patentärendes gång - så handlägger vi din ansökan (pdf 48 kB)

Exempel - färdig patentansökan (pdf 122 kB)

Varumärke

Några av våra tidigare broschyrer är under omarbetning på grund av ny varumärkeslag.

Introduktion till varumärkesskydd (pdf 390 kB)

Klasslistor och klassrubriker

Klassboken i alfabetisk ordning (pdf 3,22 MB)

Klassboken i klassordning (pdf 3,22 MB) 

Design

Introduktion till designskydd (pdf 275 kB)

Design (pdf 9,3 MB)

Periodisk skrift

Utgivningsbevis (pdf 2,6 MB)

Piratkopiering

Rapporten: Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 3 MB)

Kortare sammanfattning av rapporten Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 4 MB)

Uppdaterad 2023-05-11