Informationsmaterial

Här finner du vår information i form av broschyrer och informationsblad.

Det smidigaste sättet att ta del av vårt informationsmaterial är att du själv laddar ner materialet direkt från vår webbplats. Visst material finns även i tryckt form och går att beställa från vår kundsupport, telefon 08-782 28 00.

Vårt informationsmaterial är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Immaterialrätt

Broschyrer

Introduktion till immateriella tillgångar (pdf 390 kB)

Kreativa och kulturella näringar (pdf 15 MB)

Internationalisering (pdf 6 MB)

Upphovsrätt

Introduktion till upphovsrätt (pdf 4 MB)

Herrelösa verk (pdf 2 MB)

Patent

Broschyrer

Introduktion till patent (pdf 295 kB)

Patent (pdf 294 kB) 

Datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder (pdf 88 kB) 

Att svara på ett tekniskt föreläggande (pdf 866 kB) 

Bioteknik och patent (pdf 150 kB) 

Så söker du patent (pdf 810 kB)

Informationsblad

Tack för din ansökan (pdf 38 kB) 

Vad innebär ett formellt föreläggande? (pdf 55 kB) 

Vad innebär ett tekniskt föreläggande? (pdf 36 kB) 

Vad innebär en underrättelse enligt 19 § PL? (pdf 35 kB) 

Vad innebär en invändning (pdf 39 kB)

Får jag komplettera eller ändra min ansökan? (pdf 31 kB)

Produktblad - Svensk patentansökan (pdf 68 kB) 

Produktblad - Nyhetsgranskning av internationellt slag, ITS (pdf 36 kB) 

Produktblad - Internationell patentansökan, PCT (pdf 68 kB) 

Ett svenskt patentärendes gång - så handlägger vi din ansökan (pdf 48 kB)

Rapporter

Självklarande fordon, fokus svenska patent (pdf 539 kB)

Varumärke

Broschyrer

Några av våra tidigare broschyrer är under omarbetning på grund av ny varumärkeslag.

Introduktion till varumärkesskydd (pdf 390 kB)

Klasslistor och klassrubriker

Klassboken i alfabetisk ordning (pdf 3,22 MB)

Klassboken i klassordning (pdf 3,22 MB) 

Design

Broschyrer

Introduktion till designskydd (pdf 275 kB)

Design (pdf 9,3 MB)

Klasslistor och klassrubriker

Klasslista för designskydd Alfabetisk, Locarno (pdf 389 kB)

Klasslista för designskydd Klassvis, Locarno (pdf 389 kB)

Klassrubriker för design (pdf 32 kB) 

Periodisk skrift

Broschyrer

Utgivningsbevis (pdf 2,6 MB)

Piratkopiering

Rapporten: Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 3 MB)

Kortare sammanfattning av rapporten Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 4 MB)

Söktjänster - PRV InterPat

Broschyrer

Din lots bland världens patent (pdf 1,2 MB) 

Your guide among the patents of the world (pdf 1,2 MB) 

Information om våra tjänster - produktblad

Patent

PRV InterPats tjänster - patent, sv (pdf 456 kB) 

PRV InterPats tjänster - patent, eng (pdf 505 kB) 

Varumärke

PRV InterPats tjänster - varumärke, sv (pdf 110 kB) 

PRV InterPats tjänster - varumärke, eng (pdf 203 kB) 

Design

PRV InterPats tjänster - design, sv (pdf 49 kB)

PRV InterPats tjänster - design, eng (pdf 93 kB)

Biblioteket

Serietidningar

Serietidning om patent (pdf 17,1 MB)

Serietidning om varumärke (pdf 10,9 MB) 

Serietidning om upphovsrätt (pdf 13,3 MB) 
Serietidningarna kan beställas kostnadsfritt från PRV:s kundsupport.