Branschkalender

Här publiceras aktiviteter riktade till experter inom immaterialrätt i Sverige. Flertalet organiseras av branschorganisationer eller motsvarande.

Vänligen vänd dig direkt till respektive organisatör om du har frågor om enskilda evenemang. För övriga frågor kan du vända dig till ip-professionell@prv.se