Söktjänster med PRV InterPat

Vi utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad.

Det sker inom den självfinansierade verksamheten PRV InterPat med myndighetens personal och är åtskilt från myndighetsutövningen.

Här kan du läsa mer om de söktjänster som PRV InterPat erbjuder:
PRV InterPat