Hur innovation kan förändra kampen mot cancer

Välkommen att ta del av hur patent kan bidra i cancerforskningen. Observatory on Patent and Technology på det europeiska patentverket EPO bjuder in till lansering av en ny studie och en plattform för cancerinnovationer riktat till forskare, nystartade hälsoteknologiska företag och organisationer som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

I en värld som i allt högre grad drivs av tekniskt framfart och regeringarnas engagemang för att bekämpa globala folkhälsofrågor, är det viktigt att förstå hur innovationslandskapet utvecklas för att bekämpa cancer. EPO har ett uppdrag att sprida det tekniska kunnande som finns i patent, inklusive de som skyddar nya lösningar inom cancerbehandling och diagnostik.

Baserat på en grundlig analys av tekniska trender som spänner över en 50-årsperiod, kommer EPO att presentera nyckeltrenderna inom cancerbekämpande innovation och utforska frågor som:

  • Genomgår det traditionella innovationsekosystemet ett skifte?
  • Hur bidrar universitet, offentliga forskningsorganisationer och startups, såväl som stora företag, till utvecklingen av cancerbekämpande teknologier?

När vi navigerar i denna komplexa terräng kommer ledare inom sitt område att dela med sig av sina insikter om internationella tekniktrender, nya affärsmodeller och europeisk politik.

Denna session kommer att erbjuda en djupgående analys av patentdata och en introduktion till verktyg för att lokalisera relevant teknisk information. För att underlätta identifieringen av banbrytande cancerbekämpande teknologier i globala patentdatabaser kommer ett nytt Espacenet-verktyg som utvecklats specifikt för forskarvärlden, i nära samarbete med flera europeiska nationella patentverk, att introduceras.

Anmäl dig här