Flygbild av motorväg och samhälle.

Immaterialrätt – en levande diskussion

Diskussionen kring immaterialrättens vara eller inte vara har pågått sedan Paris-konventionen 1883 och är högst levande idag. Nedan har vi gjort en översikt av några argument i debatten som vi på Patent- och registreringsverket välkomnar.

Immaterialrätten kan ses som en överenskommelse mellan samhället och personen bakom exempelvis uppfinningen, konstverket eller designen. Uppfinnaren eller konstnären får ensamrätt på sin idé och ges därför möjlighet att tjäna pengar på den i utbyte mot att kunskapen offentliggörs. Nedan används patent som exempel på en av immaterialrätterna, men liknande argument finns även för till exempel registrerade varumärken eller upphovsrätt på kreativt material. 

Motargument

Förargument

”Patent hindrar den tekniska utvecklingen.” 
Historiskt finns exempel på hur patent har hindrat utvecklingen: Engelsmannen James Watts patent på ångmaskinen försenade den industriella revolutionen med 25 år, dvs de år han hade patentet. Ett annat exempel är open source-code (grundat 1998) där programmerings-industrin gynnats av att kod har kunnat användas utan att användarna har behövt betala licenspengar till upphovsmannen. I copyleft-rörelsen är idén att utvecklaren ”betalar” upphovsmannen genom att skicka förbättringar tillbaka till ursprungspersonen. Biltillverkaren Tesla har övergett patent, vilket gynnat utvecklingen av elbilar. 
”Patent gynnar den tekniska utvecklingen.” 
Eftersom du får ensamrätt i utbyte mot att du i detalj offentliggör hur uppfinningen fungerar, blir det enklare för andra att vidareutveckla och hitta tillämpningar för ditt patent. Vi slipper uppfinna saker ”som redan finns” på flera olika håll samtidigt om idématerialet delas. En stärkt immaterialrätt i Indien gjorde att många som lämnat landet återvände och företag vågade investera i landet vilket skapade dagens indiska tech-industri. Det kan vara immaterialrättsligt strategiskt av ett företag att släppa vissa patent för att gynna utvecklingen mot en standard där man behållit nyckelpatent. 
”Patent hämmar kreativitet och ger färre uppfinningar.”  
Om alla fick skapa fritt, utan risk för rättsliga påföljder när man inkräktar på någons ensamrätt, skulle vi få fler uppfinningar. 
”Patent gynnar kreativitet och ger fler uppfinningar.” 
Historiskt har patenttrender visat att där pengar finns – där uppstår idéer. Ekonomiska fördelar tycks väcka kreativitet. Skulle man inte tjäna ekonomiskt på att komma på nya idéer kommer antalet nya uppfinningar minska. Det är dyrt att utveckla och testa nya idéer. Det finns idag inget bättre system på plats för att investerarare ska våga satsa på nya idéer i en marknadsekonomi. Utan patentsystemet skulle färre tjänster och produkter komma allmänheten till godo.