Greentech på riktigt!

Varmt välkommen till en gemensam eftermiddag och kväll för grön teknikutveckling med immateriella tillgångar.

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling. Vi samlar erfarna talare, experter och beslutsfattare från näringsliv, politik och akademi. Dagen avslutas med ett kvällsmingel där samtal och diskussioner fördjupas. Dina perspektiv är viktiga och vi ser fram emot att få höra dem!

Datum: Tisdagen den 23 april kl. 13.00-20.00 
Lokal: Kungl. Ingenjörsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm 
Anmälan: Senast den 15 mars
Anmälningsformulär finns nedan (först till kvarn).

Vi är stolta och glada över att ha erfarna experter och beslutsfattare på plats. Statssekreterare på Utrikesdepartementet presenterar strategin för Sveriges utrikeshandel, Fossilfritt Sverige är med oss i paneldiskussionen och många fler...

Utforska agendan:

 • Inledning av moderator Margareta Ternell och GD (PRV) ​
 • Sambandet mellan strategisk hantering av immateriella tillgångar och hållbar utveckling, Ida Christensen (EIP)​
 • Exeger berättar om företagets utveckling med immateriella tillgångar​, Giovanni Fili
 • Paneldiskussion med Ida Christensen (EIP), Johan Nordlund (Umu H), Exeger, Martin Lidén (PRV)​
 • Sammanfattning av moderator ​
 • KAFFE
 • Användning av immaterialrättsdata och AI för att främja hållbar utveckling, Patrick Lindén (KemI) och PRV​
 • Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft, Håkan Jevrell (UD) ​
 • Immateriella tillgångar som hävstång för grön omställning med Minesto, Bernt Erik Westre samt NoviOcean, Jan Skjoldhammer. ​
 • Grönt snabbspår för patent med erfarenheter från Finland, Kristina Björknäs (PRH)​
 • Panel med Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige), Johan Kuylenstierna (Formas), Robert Andrén (Energimyndigheten) och Jenny Elfsberg (Vinnova) sammanfattar och avslutar dagen​
 • KVÄLLSMINGEL med diskussioner. Deltagare har möjlighet att föreslå egna ämnen som diskuteras i mindre grupper. Om du vill föreslå ett ämne, kontakta oss på utbildning@prv.se
Uppdaterad 2024-02-26