Symbol för årets Immaterialrättsdag, med bokstäverna IT´S TIME på en grön bakgrund.

Immaterialrättsdagen 2020

Immaterialrättsdagen 2020 sändes måndagen 27 april, här kan du ta del av inspelningen från livesändningen. Temat var en strategisk diskussion om innovation, export, Agenda 2030 och immaterialrätt.

Sverige associeras ofta med både hållbarhet och innovationer. Kanske är det så att export av grön teknologi kan vara Sveriges bästa bidrag till Agenda 2030. Siffror från PRV visar tyvärr en annan verklighet.

Den miljömässiga dimensionen av de 17 globala målen i Agenda 2030 innebär att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Inom svensk industri går ett ambitiöst hållbarhetsarbete längre tillbaka än begrepp som flygskam, GRI och klimatstrejk. Men vad händer egentligen med innovationer inom grön teknologi?

PRV:s Immaterialrättsdag 2020 sändes i anslutning till World Intellectual Property Day.

Medverkande var:

  • Peter Strömbäck, gd på PRV: Trendspaning inom miljöteknik.

  • Svante Axelsson, samordnare Fossilfritt Sverige: Den nya färdplanen

  • Åsa Eriksson (s), ledamot i Näringsutskottet: Hur kan staten, med hjälp av immaterialrätten, skapa ännu bättre förutsättningar för export av grön teknologi?

  • Åsa Eriksson, Ann Persson Grivas (GD Luftfartsverket), Peter Strömbäck och Svante Axelsson: Paneldiskussion.

Titta på filmen från Immaterialrättsdagen

Filmen från livesändningen är textad.

Ladda ner presentationerna från Immaterialrättsdagen

Här kan du ladda ner talarnas presentationer från Immaterialrättsdagen (pdf 3,3 MB)

Dagen riktade sig till beslutsfattare

Immaterialrättsdagen 2020 riktade sig främst till beslutsfattare som arbetar med innovation, hållbarhet och/eller Agenda 2030 eller har ledande position inom företag som på något sätt är knuten till klassiska svenska industrier inom skog, energi, stål eller fordon.

Om Immaterialrättsdagen

Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom.

Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. Genom åren har PRV uppmärksammat dagen, Immaterialrättsdagen, med evenemang som har lockat hundratals besökare; allt från ministrar till studenter, från globala företagsledare till småföretagare och med en varierad kunskap om immaterialrätt.