Extramaterial

Upphovsrättsskolan

Det ska vara kul att lära sig upphovsrätt! Upphovsrättsskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt, främst för elever och lärare på grundskolan. Upphovsrättsskolan är en del i PRV:s arbete med att höja kunskapen om upphovsrätten. Den digitala plattformen riktar sig främst till elever och lärare på grundskolan i årskurserna 1-9.

Upphovsrättsskolan

PRV-skolan Ung

PRV-skolan Ung ger en allra första inblick i vad immateriella rättigheter och tillgångar är. Utbildningen handlar om hur kreativitet och nyskapande utvecklar samhället och hur smarta idéer kan skyddas. Primärt är den tänkt för högstadiet, men den kan även passa både några årskurser nedåt och uppåt.

PRV-skolan Ung

EUIPO:s FAQ-portal om upphovsrätt för lärare och elever

I det här samtalet berättar den juridiska experten Véronique Delforge på den europeiska immaterialrättsorganisationen EUIPO om lärarens betydelsefulla roll för skapande och innovation i skolan. Genom ett nytt material för lärare och elever som publicerades i februari får de svar på de vanligaste och väldigt konkreta frågorna om upphovsrätt i skolan. FAQ-portalen ska hjälpa lärare och elever runt om i Europa att förstå hur upphovsrätten fungerar i undervisningen i just deras land och vilken nytta upphovsrätten kan ha för skapande elever.   

Länk till den svenska översättningen i FAQ-portalen

Lilla upphovsrättsfrågan

Statens Medieråd har tillsammans med PRV tagit fram, Lilla upphovsrättsfrågan, en programserie i tio delar som tar upp aktuella frågor som rör barns och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt.

Lilla upphovsrättsfrågan

Europaåret för unga 2022

Europaåret för unga är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU och ta till vara på deras erfarenheter och åsikter. I Sverige är MUCF utnämnd till nationell samordnare för Europaåret för unga.

Europaåret för unga

Skolsamarbeten

Tillsammans med Scania och Granitor Systems skapar Knightec Nordens största satsning på skolsamarbeten och därmed minskar avståndet mellan skola och näringsliv. Tillsammans satsar de tre företagen på nästa generation och möter framtidens teknikutvecklare genom den nya tappningen av skolsamarbetena med högstadieelever.

Knightec skolsamarbeten