Patentdiplom

Visa att din produkt är patenterad och beställ ditt eget patentdiplom mot en avgift.

Har du fått ett patentbrev av oss kan du mot betalning beställa ett patentdiplom som ett tillägg till patentbrevet. Det finns både ett tryckt och ett digitalt patentdiplom.

Tryckt diplom

Patentdiplomet är tryckt på tjockare papper och innehåller uppgift om patentnummer, titel på patentet och uppfinnare samt en tryckt underskrift av PRV:s generaldirektör. Efter att vi har fått din beställning skriver vi in uppgifterna för hand och skickar diplomet per post. Tänk på att patentdiplomet endast utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Elektroniskt diplom

Det elektroniska diplomet kan du lägga på en webbplats för att visa att du eller företaget har patent eller att en viss produkt är patenterad. Det elektroniska diplomet innehåller patentnumret och du kan beställa det i blått eller rött. Efter att vi fått din beställning skickar vi det elektroniska diplomet per e-post tillsammans med en länk till Svensk Patentdatabas där patentet går att läsa i sin helhet. Du som beställer det elektroniska dokumentet måste själv se till att lägga upp det elektroniska patentet på din webbplats och koppla detta till den bifogade länken. Observera att patentdiplomet endast utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Beställningsformulär - patentdiplom

Avgifter för patentdiplom