Lån av e-böcker

Vad krävs för att få låna e-böcker?

Du måste vara på plats på PRV:s bibliotek för att registrera dig som låntagare av e-böcker. Logga in på vårt öppna nätverk PRV-public med det lösenord som finns vid bibliotekets publika datorer.  Gå sedan till länken ”Logga in" i övre högra hörnet av BiblioteksSök och fyll i formuläret.

BiblioteksSök (extern webbplats)

För att kunna ladda ned en e-bok måste du vara på PRV och inloggad på vårt publika nätverk annars fungerar inte nedladdningen. Vårt e-boksavtal sätter villkoren för publik tillgång.

För att ladda ned en e-bok på en mobil eller surfplatta krävs:

 • En läsarapp. För Appleprodukter behövs Bluefire Reader, för Android- eller Kindle går det bra att välja fritt bland tillgängliga läsare
 • Ett Adobe id
 • Safari Web Browser för Apple användare

Har du en Appleprodukt måste du tillåta pop-up fönster i Safari eftersom e-bokens fil öppnar i en ny tab innan den lägger sig i Bluefire. Eventuellt kan Android- eller Kindleläsare behöva samma typ av inställning.
Du finner läsarappar där man normalt hittar appar.

Så här laddar du ned en e-bok

 • Sök fram e-boken på din mobila enhet via BiblioteksSök
 • Klicka på den gula knappen "PRV E-bok"
 • Välj lånetid 1-14 dagar
 • Välj Epub eller PDF och markera att du har en Läsare (Reader), klicka sedan på download
 • När lånetiden gått ut går boken inte att öppna. Vill du plocka bort den från hyllan, prova att  klicka på den och sedan Delete. Hur man tar bort en titel beror på typen av läsare.

Du kan behöva godkänna läsarappen med hjälp av ditt Adobe ID innan du laddar in din första e-bok

 • Öppna läsaren och klicka på informationscirkeln eller motsvarande 
 • Skriv in ditt Adobe ID och lösenord
 • Klicka på ”Authorize” eller motsvarande

Så skapar du ett Adobe ID

Gå till Adobe. Kontot är gratis.

Adobe (extern webbplats)