Immateriella tillgångar för affären – för Vinnovas IP-check till företag

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar tillsammans med en inkubator eller annan rådgivare kring de immaterialrättsliga frågorna och deltar i Vinnovas program för IP-checkar.

Ambitionen med utbildningen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för att kunna avgöra vilka frågor som man behöver anlita expertis till, vilka frågor man själv kan arbeta själva med och vilka frågor som är mer eller mindre relevanta att fördjupa sig i.

För att lyfta fram aspekter av immaterialrätten olika delar kommer teori varvas med övningar. 

Utbildningen ger dig svar på dessa frågor:

  • Immateriella tillgångar - vilka företag har sådana? Hur ser dessa tillgångar ut?
  • Vad finns det för koppling mellan de immateriella tillgångarna och företagets affärsplan?
  • Vem äger de immateriella tillgångarna?
  • Vad kan en omvärldsanalys ge?
  • Vad menas med en IP-strategi och på vilket sätt är den viktig?

Kontakt för frågor

utbildning@prv.se