Immateriella tillgångar för affären – Vinnovas IP-check till företag

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar tillsammans med en inkubator eller annan rådgivare kring de immaterialrättsliga frågorna och deltar i Vinnovas program för IP-checkar.

Ambitionen med utbildningen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för att kunna avgöra vilka frågor som man behöver anlita expertis till, vilka frågor man själv kan arbeta själva med och vilka frågor som är mer eller mindre relevanta att fördjupa sig i.

För att lyfta fram aspekter av immaterialrättens olika delar är denna utbildning uppdelad i två delar.

Del 1.  

En självstudiedel där du själv läser och lyssnar på inspelat material. Det kan du göra i din egen takt. Information om hur du sedan går vidare finns beskrivet i slutet på kursen.

Del 1 ger svar på:

  • Immateriella tillgångar - vilka företag har sådana? Hur ser dessa tillgångar ut?
  • Vad finns det för koppling mellan de immateriella tillgångarna och företagets affärsplan?
  • Vad menas med en IP-strategi och på vilket sätt är den viktig?

Del 2.

Här kommer vi, via ett videomöte, att tillsammans diskutera två olika case där dina kunskaper om immaterialrätten och immateriella tillgångar kommer att användas. Vi gör det tillsammans och kommer att ge klarhet i;

  • …att det finns olika typer av tillgångar i olika företag.
  • …att man genom en IP-strategi kan finna parallella intäktsströmmar.
  • …hur man skyddar det som går att skydda.

 

Kontakt för frågor

utbildning@prv.se