Skapa konto

För att kunna logga in på Mina sidor måste du först skapa en användarinloggning.

Efter det kan du begära tillgång till ett eller flera konton som innehåller dina eller ditt företags ärenden på PRV. Åtkomst till dina eller ditt företags ärenden sker alltså i två steg.
Antingen kan du välja att skapa ett nytt konto för dig eller ditt företag eller kan du be kontoadministratören på ett befintligt konto lägga till dig som användare.