EU-ordförandeskapet: Konferens om teknikintensivt entreprenörskap

Den 1–2 juni kommer Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd – i samarbete med Europeiska innovationsrådet (EIC) – att stå värd för en högnivåkonferens om teknikintensivt entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad.

Den teknikintensiva sektorn är en sektor som Sverige och EU prioriterar för att Europas konkurrenskraft ska kunna stärkas på global nivå. Konferensen är tänkt att utgöra ett forum för kunskapsutbyte och gemensamt genomförande, inom ramen för den nya europeiska agendan för innovation och handlingsplanen för immateriella rättigheter.

Under konferensen kommer fokus att ligga på dessa centrala utmaningar:

  • Forskningsintensiva företags betydelse för den gröna och den digitala omställningen.
  • Strategisk användning och förvaltning av immateriella tillgångar.
  • Finansiering för tillväxt i Europa.
  • Förbättrat samarbete mellan små forskningsintensiva företag, stora företag och den akademiska världen.

För att uppmärksamma den teknikintensiva sektorn på vikten av immaterialrätt och behovet av en strategisk användning och förvaltning av immateriella tillgångar kommer PRV under konferensen att anordna en workshop med fokus på immaterialrätt som grunden för konkurrenskraftiga deep tech-företag i ett utmanande globalt landskap.

Konferensen samlar nyckelaktörer från EU-organisationer och företrädare från nationella och regionala beslutsfattande organ, ekosystemet för uppstartsföretag, riskkapitalvärlden, den akademiska världen och branschen. Bland deltagarna på konferens finns Ebba Busch, energi- och näringsminister samt vice statsminister, Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor samt Daren Tang, generaldirektör, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

Konferensen arrangeras som en del av Sveriges ordförandeskap i EU. Arrangör är Klimat- och näringslivsdepartementet, Justitiedepartementet och Vinnova. Deltagande i det fysiska mötet är enbart för inbjudna. Programmet på huvudscenen kommer att webbsändas.

Läs om programmet:

Konferens om teknikintensivt entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad

 

Uppdaterad 2023-06-02