Tjäna pengar på din idé - grundkurs i immaterialrätt

Denna kurs ger grundläggande förståelse för immaterialrätten och immateriella tillgångar samt hur man använder dem i sin affärsverksamhet.

Kursmål

Målet med kursen är att ge dig en grundförståelse immaterialrättens betydelse för företagandet. Kursen vänder sig till dig som har behov av en effektiv, övergripande och koncentrerad genomgång om max en halv dag.

Efter avslutad kurs kommer du känna till de olika skyddsformerna, hur man kan kombinera dem och även få förutsättningar att se kopplingen till din egen verksamhet.

Kursbeskrivning

Patent är nog det ord som många förknippar med ensamrätt. Men det finns många andra skyddsformer som man kan använda sig av i sin verksamhet. Ofta kompletterar de olika skyddsformerna varandra, används de rätt stärker de företagets position. Exempelvis är ett designskydd är ofta ett bra komplement till ett patent. Färgen och formen på designen signalerar kanske också vilket företag och vilket varumärke det rör sig om.

Allt omkring dig är designat av någon och säljs under ett namn, ett varumärke. Att ha en god förståelse för de olika skydden och de närliggande rättigheter är nödvändigt för att framgångsrikt utnyttja immaterialrätterna i en verksamhet.

Denna kurs är även en god grund för ytterligare fördjupning i ämnet genom vårt övriga kursutbud.

Exempel på ämnen som tas upp under kursen:

  • Exempel på ett företags immateriella tillgångar
  • Varför så viktigt?
  • Vad innebär ett patent egentligen?
  • Vad kan skyddas med ett designskydd?
  • Vad kan ett varumärke bestå av?
  • Hur hittar jag tillgångarna i mitt företag?

Kursen hålls av PRV:s experter.

Utbildningsvillkor

Så behandlar PRV dina personuppgifter