jordglob

Webbseminarium om brexit

Brexit och de immaterialrättsliga konsekvenserna .

Efter en mer än tre år lång process, lämnade Storbritannien i våras EU. Patent- och registreringsverket bjuder in till fördjupning och diskussion om Storbritannien och de immaterialrättsliga konsekvenserna av brexit.

Patent- och registreringsverket har noga följt utvecklingen av brexit och de immaterialrättsliga konsekvenserna. Under vårt uppmärksammade brexitseminarium vintern 2019 identifierades ett antal aspekter som i hög utsträckning kom att påverka svenska företag som exporterar till Storbritannien. Under hösten pågår hårda förhandlingar mellan EU och Storbritannien, och risken för en hård brexit finns fortfarande.

PRV hälsar välkomna till ett digitalt seminarium i uttågets tecken där vi fokuserar på immaterialrätt och hantering av immateriella tillgångar när Storbritannien inte längre tillhör EU.

På agendan

  • Immaterialrättsliga konsekvenser av brexit
  • Justitiedepartementets syn på saken
  • Så resonerar företag

Seminariet riktar sig särskilt till dig som är yrkesverksam inom det immaterialrättsliga området.

Plats: Webbseminarium, Teams