Ändrad praxis för svartvita märken

PRV ändrar sin praxis avseende skyddet för svartvita märken.

Med anledning av en dom i Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar PRV sin praxis avseende skyddet för svartvita märken.

Två märken kommer inte längre ses som identiska om den enda skillnaden är att det ena märket är i färg och det andra är i svartvitt.

Märken som är registrerade hos PRV kommer att få ett skyddsomfång baserat på den eller de färger som märket har lämnats in i. Denna praxis tillämpas även på EU-varumärken och internationella designeringar i samband med granskning av en svensk varumärkesansökan.

Se PMÖD’s dom i PMÖÄ 435-18 (G i visst utförande).

PRV är med i ett antal konvergensprogram inom EUIPO som handlar om att harmonisera praxis inom varumärkes- och designområdena:
Märken i färg eller svartvitt – praxis inom EU