Ändring i PCTs regel 69.1 från 1 juli 2019

Ändringen innebär att den internationella myndigheten IPEA, har möjlighet att börja fas II-bedömningen omedelbart efter att begäran om fas II-prövning (demand) ingetts om betalning skett och det finns en granskningsrapport och ett skriftligt utlåtande från ISA. Om du som sökande begär att prövningen inte ska starta förrän fristen för ingivande av demand gått ut, så följer IPEA din begäran. Ändringen gäller demand som ingetts fr o m 1 juli 2019.

Läs mer på WIPO:s webbplats.