Nyhetsgranskningsavgift för PCT är justerad

Avgiften är valutajusterad från och med 1 november.

Från och med 1 november är nyhetsgranskningsavgiften i PCT-ansökningar 18250 kr. Den nu lägre avgiften beror på valutajusteringar. Den justerade avgiften gäller även för oberoende uppfinningar i ansökan liksom för kompletterande internationell nyhetsgranskning.