Uppdatering av programvaran eOLF

Problem och fel som uppstod är lösta.

Nu finns det en publicerad uppdatering att tillgå i e-tjänsten Elektronisk ingivning av patentansökningar, Online Filing med eOLF.

Vi har tidigare rapporterat om problem och fel som uppstod vid uppdatering av e-tjänsten. Dessa är nu lösta och sedan i fredags finns det en publicerad uppdatering att tillgå.