Hacka Coronakrisen!

PRV deltar på Hack the Crisis Sweden 3 till 6 april. Fokus ligger på lösningar på samhällsutmaningarna till följd av Covid-19.

Hack the Crisis Sweden pågår 3 till 6 april och är ett digitalt hackathon online. På agendan står digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade. Deltagarna bidrar med sina egna idéer. PRV deltar och ställer bland annat upp med mentorer under eventet.

Hack the Crisis Sweden arrangeras av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, på uppdrag av regeringen. PRV deltar som partner. Fokus ligger på att hitta lösningar på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19.

Vill du vara med och bidra?