Stort tillslag mot internationellt illegalt streamingnätverk – samtidigt minskar intresset i Sverige

Polis och åklagare genomförde i onsdags ett koordinerat tillslag i 18 länder mot ett kriminellt nätverk för illegal distribution av film och tv-serier. Ökad information om upphovsrätt har gjort mest nytta för att få folk att välja lagliga alternativ, enligt PRV.

Nätverket har kommit över olagliga kopior av filmer och tv-serier som ännu inte visats och gjort dem tillgängliga online. Nätverket anses vara ett av världens största och beräknas ha orsakat skada motsvarande tiotals miljoner dollar årligen för film- och tv-industrin.   

Enligt Riksenheten för internationell organiserad brottslighet skedde tillslag även i Sverige på sammanlagt 14 olika platser. I samband med tillslagen stängdes servrar ner och beslagtogs. Ingen person har ännu gripits i Sverige. 

”Tillslaget som har skett har inte bara stor betydelse för de upphovspersoner och rättighetshavare som ligger bakom alla filmer och tv-serier som har spridits olagligt av nätverket. Det visar oss också att det handlar om internationellt organiserad brottslighet som ligger bakom många av de illegala film- och tv-tjänster som finns tillgängliga här i Sverige”, säger Catharina Ekdahl, jurist på PRV, myndigheten som har regeringens uppdrag att informera om upphovsrätt och piratkopiering.

Intresset för illegal streaming minskar mest hos yngre

I en attitydundersökning från 2019 som PRV låtit ta fram framgår att nästan sex av tio, 57%, att det är mycket viktigt att streamingtjänster också är lagliga. Undersökningen visar också att andelen som använder olagliga digitala tjänster har sjunkit från 21 till 14% jämfört med 2017 när PRV gjorde första mätningen. I åldersgruppen 16–29 år var minskningen allra störst, från 46 till 28%.  

"Vi hoppas att de som gillar film och tv-serier förstår vad det är man understödjer om man väljer illegala streamingtjänster. En sådan förståelse hänger också ihop med vad vi vet är det som allmänheten tror spelar störst roll för att minska användningen av illegala tjänster - nämligen information om vad upphovsrätt innebär och lagliga streamingtjänster”, säger Catharina Ekdahl.

Pressmeddelande 28-08-20: Stort tillslag mot internationellt illegalt streamingnätverk – samtidigt minskar intresset i Sverige.