Sverige toppar europeiskt innovationsindex

Sverige placerar sig på en förstaplats när EU-kommissionen rankar EU-länderna i sitt Innovationsindex 2020. 

Indexet, där Sverige följs av Finland, Danmark och Nederländerna, visar att EU:s innovationskraft ökat med 8,9 procent sedan 2012 och att Europa ligger före USA och Kina i innovationskraft.

Enligt rapporten beror Sveriges ledande ställning särskilt på att det finns goda möjligheter för forskning och innovation genom till exempel hög samarbetsvilja mellan SMF, väl utbyggd infrastruktur inom data och IT, samt en hög utbildningsnivå.

Sverige är inte lika starkt när det gäller lansering av nya innovativa produkter, investeringar i start-up bolag och privata satsningar på forskning och utveckling. Sverige ligger däremot över EU-genomsnittet när det gäller BNP per capita och företag som satsar på forskning och utveckling.

Sammantaget ökar innovationskraften i EU för femte året i rad.

Peter Strömbäck, PRV:s GD, kommenterar Sveriges placering i Ekonomi-ekot (extern webbplats)

Här kan du läsa hela rapporten från EU-kommissionen (extern webbplats)

Pressmeddelande 29-06-2020: Sverige toppar europeiskt innovationsindex (extern webbplats)