Laos och Kambodja går med i internationella söktjänster för varumärken och design

Databaserna innehåller nu mer än 53,3 miljoner varumärken och 14,5 miljoner designskydd.

Immaterialrättsmyndigheterna i Laos och Kambodja bidrar nu med sina designskydd till söktjänsten DesignView. Immaterialrättsmyndigheten i Laos bidrar även med sina varumärken till söktjänsten TMview.

Nu levererar totalt 68 immaterialrättsmyndigheter information till sökverktygen.

Sedan starten 2010 har TMview haft mer än 51,2 miljoner sökningar från 166 olika länder. DesignView, som startades 2012, har haft nästan 4,4 miljoner sökningar från 169 länder.