Ny information i PCT-ansökningar

Ny information i PCT-ansökningar med oenhetlighetsanmärkning från 15 januari.

Från och med 15 januari 2020 bifogar PRV en så kallad "provisional opinion" till rapporten PCT/ISA/206 ”Invitation to Pay” i oenhetliga PCT-ärenden.

Den nya rapporten innehåller vårt preliminära utlåtande om patenterbarheten hos den eller de uppfinningar vi har kunnat granska utan extra avgifter. Rapporten skickas endast för information som en extra service till sökanden och går inte att besvara.

Ett skriftligt utlåtande (ISA/237) utfärdas naturligtvis med sökrapporten (ISA/210) även i fortsättningen. 

Ordförklaring

En uppfinning per ansökan är det som är tillåtet (enhetlighet). Om det finns fler än en uppfinning i en ansökan så anses den oenhetlig.