Ny praxis inom Convergence Programme

Sverige ansluter sig till CP10 från och med 15 september för att bidra till harmonisering i EU av varumärke och design.

Sverige ansluter sig till ny praxis inom EU, Convergence Programme 10, från och med den 15 september. Den nya praxisen CP10 gäller i EU från 1 april.

EU:s immaterialrättsmyndigheter samarbetar inom ramen för detta konvergensprogram för att harmonisera praxis inom EU, inom olika delområden för varumärkes- och mönsterrätt.

Myndigheterna har nu enats om en gemensam praxis vad gäller kriterier för att offentliggöra mönster på internet. Syftet är att ge handfast vägledning för vad som gäller för olika former av offentliggörande via olika typer av plattformar som finns på internet. Vägledningen kan användas för att säkerställa att den bevisning man tillför invändningsärenden innehåller adekvat information.

Det är viktigt att betona att vägledningen, liksom övriga dokument från Convergence Programmes, inte är en rättskälla. Den är en vägledning som förhåller sig till bedömning av tidigare offentliggörande av mönster.

Vägledning på svenska (pdf hos EUIPO)

Länk till CP10 hos EUIPO (extern webbplats)

På EUIPO:s lärande portal kan man skapa konto och logga in för att fördjupa sig med hjälp av digitala lärresurser. Ett webbseminarium finns om CP10.

Learning portal hos EUIPO (extern webbplats)