Nya avgifter för internationell patentansökan

Från och med 1 november 2019 gäller följande avgifter.

  • Internationell ansökningsavgift höjs till 13.150 kronor (om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor). För varje ytterligare sida debiteras 150 kronor.
  • Om ansökan, med beskrivning, patentkrav och sammandrag, ges in via PDF-format så reduceras avgiften med 1.980 kronor.
  • Om ansökan, med beskrivning, patentkrav och sammandrag, ges in via XML-format så reduceras avgiften med 2.970 kronor.
  • Handläggningsavgift i fas II höjs till 1.980 kronor.

Internationell patentansökan