Nya avgifter för PCT

På grund av valutajusteringar ändras PCT-avgifterna fr o m 1 januari 2021 enligt följande:

Internationell ansökningsavgift: 12 920 kr

Granskningsavgift liksom avgift för oberoende uppfinningar liksom avgift för tilläggsgranskning: 18 610 kr

Avgiftsreducering vid ingivande elektroniskt i PDF-format via online-filing (eolf/epoline, epct): 1940 kr
Avgiftsreducering vid ingivande elektroniskt i XML-format via online-filing (eolf/epoline, epct): 2910 kr

Handläggningsavgift fas II: 1940 kr