PCT 1 jan - nya avgifter

Från och med 1 januari 2020 gäller följande avgifter för internationellt patent, PCT:

  • Internationell patentansökan: avgift höjs till 13 240 kronor (om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor). För varje ytterligare sida debiteras 150 kronor.
  • Om ansökan, med beskrivning, patentkrav och sammandrag, ges in via PDF-format så reduceras avgiften med 1 990 kronor.
  • Om ansökan, med beskrivning, patentkrav och sammandrag, ges in via XML-format så reduceras avgiften med 2 990 kronor.
  • Nyhetsgranskning: avgift höjs till 19 300 kronor (gäller även för oenhetliga uppfinningar och för kompletterande internationell granskning).
  • Handläggningsavgift i fas II: avgift höjs till 1.990 kronor.