Positivt trendbrott för patent inom life science

Antalet internationella patentansökningar för life science, från svenska aktörer, ökar återigen.

En ny sammanställning från PRV för 2016, som är det senast mätbara helåret, visar att antalet internationella patentansökningar från svenska aktörer för life science har ökat 10 procent jämfört med året innan. Därmed har en tioåriga nedåtgående trend för ansökningar från svenska aktörer brutits.

Sverige har stor utvecklingspotential

Men även om internationella patentansökningar inom life science från Sverige har ökat så är den svenska andelen av internationella patent i världen låg, under två procent.

AstraZeneca är det svenska företag som står för flest internationella patentansökningar inom life science generellt, men också specifikt inom läkemedel.

- I Sverige har vi några få storföretag som står för en majoritet av ansökningarna. Men mycket forskning bedrivs också vid universitet, utan kommersiella syften och på mindre företag som inte har samma resurser.  Här finns stor potential, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Stora skillnader mellan medicinteknik, läkemedel och bioteknik

Statistiken visar stora variationer mellan olika patentområden inom life science. Jämfört med 2015 så ökade antalet  internationella patentansökningar från Sverige 2016 starkast inom medicinteknik, med 31 procent. Läkemedel ökade med sju procent men bioteknik hade färre antal patentansökningar, en minskning med 13 procent.