PRV får nytt engelskt namn

Från och med nu antar PRV namnet Swedish Intellectual Property Office.

Internationellt benämns de verksamhetsområden som PRV arbetar med som Intellectual Property. I och med namnbytet får PRV ett namn som bättre överensstämmer med omvärldens syn och våra systermyndigheters namn i andra länder.

Förkortningen PRV kommer att fortsätta användas även till våra engelska målgrupper, sammanfogat blir benämningen PRV, Swedish Intellectual Property Office.

Namnförändringen kommer att genomföras gradvis på PRV:s webbplats, i dokument och trycksaker.