Regeln om tillfälligt uppskov för PCT-betalningar har upphört

Inget uppskov för att betala avgifter i samband med PCT-ansökningar.

I april 2020 beslöt WIPO att, på grund av coronapandemin,  temporärt ge uppskov för betalningar i samband med PCT-ansökningar. Från och med den 1 juli 2020 har detta beslut upphävts. Det betyder att man nu behöver betala gällande avgifter i samband med PCT-ansökningar i rätt tid. Däremot kommer inga förseningsavgifter tas ut, tills nytt beslut fattats.

På WIPO:s webbplats kan du läsa mer om beslutet: https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0017.html