Självkörande bilar - svenska företag i framkant

Självkörande bilar förväntas bli tillgängliga kommersiellt från år 2025. I Europa är det bara Tyskland som har fler patentansökningar som handlar om självkörande bilar.

En rapport visar hur svenska företag bidrar till teknikutvecklingen inom ett område som kan bli nästa transportrevolution. Svenska företag söker patent framförallt för teknik inom områdena säkerhet och nätverkskommunikation. 

Rapporten: Självkörande fordon, Landskapsrapport, Fokus svenska patent (pdf, 539 kB)

Pressmeddelande; Rapport: Så bidrar svenska företag till teknikutvecklingen inom självkörande fordon, 2019-05-17