Sverige ligger bra till inom klimatsmart teknik

Sverige har en snabb utveckling av patent på klimatsmart teknik. Men det är ett fåtal stora svenska företag som står för merparten.

PRV:s statistikårsbok för 2018 visar att Sverige är tionde största sökandeland globalt och sjätte största i Europa vad gäller internationella patentansökningar (PCT-ansökningar). De områden som har störst andel ansökningar är transport och frakt, följt av smart elektronik. Det är de stora svenska industriföretagen Ericsson, Scania och Volvo som står för majoriteten av ansökningarna.

Patentansökningar på klimatsmart teknik från svenska företag ökar också i högre grad än vad det gör globalt. Under perioden 2006 till 2016 var den årliga ökningen av klimatsmarta svenska patent nio procent, vilket är fyra procentenheter högre än ökningen globalt. Mellan 2013 och 2016 har det dock varit en viss stagnation.

- Det är glädjande att se att svenska företag ligger bra till internationellt inom klimatsmarta innovationer. Nu gäller det att vi inte tappar fart, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Mer information

Pressmeddelande 2019-06-18: Patent inom klimatsmart teknik ökar snabbare i Sverige än globalt

PRV:s statistikårsbok hittar du här