Tillgång till data är nyckeln för nya innovationer – rekommendation om öppen data

DIGG, Myndigheten för digitala förvaltning samt PRV, Patent och registreringsverket, släpper en rekommendation för landets kommuner, regioner och myndigheter som hjälper dem att dela sin information i form av öppna data.

I de flesta innovationer som utvecklas används data. För att kunna utveckla nya innovationer behöver man använda och komma åt data. Offentlig förvaltning har stora mängder data, men en stor del av denna sitter fast i organisationernas egna system. Därför behöver data aktivt delas för att kunna användas i nya ändamål och på nya sätt.

PRV:s främsta utgångspunkt i det policyskapande samarbetet kring öppen tillgänglighet till myndighetsinformation i Sverige har varit att höja kunskapen om immateriella rättigheter och varför dessa kan ses och hanteras som komplement till öppna licenser och inte som dess motpol.

  • Vi vet att många myndigheter och andra inom offentlig sektor upplever att immaterialrätt och kanske särskilt upphovsrätt står i motsatsförhållande till öppen tillgänglighet. Det var därför både viktigt och värdefullt för oss på PRV att få delta i arbetet med rekommendationen och förklara att det faktiskt finns ett inbördes förhållande mellan dessa båda, men också att få chansen att tydligt förklara innebörden av immaterialrätt i samband med myndighetsinformation, säger Catharina Ekdahl, Senior jurist och projektledare på PRV.
  • Det finns stora vinningar med att öppna upp sin data och glädjande nog finns det ett engagemang och intresse från offentlig förvaltning i frågan. Som exempel har våra workshops varit välbesökta och många har varit med och bidragit till själva framtagningen av rekommendationen, säger Adam Panzer, jurist på DIGG.

Möjlighet för utveckling i Sverige

I OECD:s rakning av offentliga öppna data hamnar Sverige på en bottenplacering i frågan om mängden tillgänglig data och användbarheten för data. Skulle Sverige bli bättre på att publicera offentliga data med öppna licenser skulle samhället vinna mycket.

Rekommendationen har tillkommit i samverkan mellan DIGG och PRV, inom ramarna för det regeringsuppdrag som DIGG fick i maj 2019. Rekommendationen är ett utflöde av den digitala workshop som DIGG och PRV arrangerade den 5 maj 2020 där flertalet myndigheter, lärosäten och användargrupper deltog.

Rekommendationerna tar upp följande:

  • Myndigheters hantering av öppna licenser (till exempel Creative Commons)
  • Strategier för myndigheters hantering av egna immateriella rättigheter – som komplement till öppna licenser och möjlig garant för att undvika inlåsningseffekter
  • Myndighetens egen användning av andra myndigheters öppna data/material med öppna licenser.

Rekommendationen finns nedladdningsbar på DIGG:s webbplats