Immaterialrättsdagen

Den 22 maj 2019 anordnade vi PRV:s egna Immaterialrättsdag.

PRV diskuterade digitaliseringens påverkan på immaterialrätten, i Sverige och i framtiden. På scenen stod representanter från PRV, Vinnova, IBM, YouPic och Zenuity för att berätta om sin syn på immaterialrätten i den fjärde industriella revolutionen. 

Immaterialrättsdagen 2019 riktade sig till beslutsfattare, företagsledare och den som aktivt arbetar med digitaliseringens påverkan på samhället.

Film: PRV:s Immaterialrättsdag

 Inspelning från den 22 maj 2019, 3 timmar långt seminarium. Du kan välja att titta på hela seminariet eller gå in direkt på länkar som leder till respektive talare och programpunkt.

Program för PRV:s Immaterialrättsdag 2019 (pdf, 168 kB)

Den internationella Immaterialrättsdagen

Varje år den 26 april uppmärksammas World Intellectual Property Day (WIPD) världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom detta. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. PRV kommer att uppmärksamma WIPO:s Världsimmaterialrättsdag. Temat 2019 är Reach for Gold: IP and Sports. Håll utkik i PRV:s kanaler för mer information.

WIPO:s Världsimmaterialrättsdag 26 april