Symbol för årets Immaterialrättsdag, med bokstäverna IT´S TIME på en grön bakgrund.

IT’S TIME: Därför är immaterialrätten en nyckel för en mer hållbar framtid

Välkomna till Patent- och registreringsverket och till Immaterialrättsdagen 2020. Det är hög tid för en strategisk diskussion om innovation, export, Agenda 2030 och immaterialrätt.

Sverige associeras ofta med både hållbarhet och innovationer. Kanske är det så att export av grön teknologi kan vara Sveriges bästa bidrag till Agenda 2030. Siffror från PRV visar tyvärr en annan verklighet.

Den miljömässiga dimensionen av de 17 globala målen i Agenda 2030 innebär att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Inom svensk industri går ett ambitiöst hållbarhetsarbete längre tillbaka än begrepp som flygskam, GRI och klimatstrejk. Men vad händer egentligen med innovationer inom grön teknologi?

Immaterialrättsdagen 2020 kommer, med hjälp av representanter från bland annat Regeringskansliet, traditionella svenska industriföretag och innovationsstödssystemet att belysa innovation, export, Agenda 2030 och immaterialrätt.

På agendan

 • Vad händer med gröna innovationer i Sverige?
 • Hur ökar vi tillsammans exporten av svensk miljöteknik?
 • Kan immaterialrätten stödja Agenda 2030?

På scen

 • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
 • Åsa Eriksson (s), Näringsutskottet
 • Katja Lindvall, VD på Moving Floor
 • Bo-Erik Pers, VD på Jernkontoret
 • Eva Petursson, vice VD på SSAB
 • Peter Strömbäck, generaldirektör på Patent- och registreringsverket
 • Olov Öhrman, affärsutvecklare på Preem
 • Med flera

Dagen riktar sig till beslutsfattare

Immaterialrättsdagen 2020 riktar sig till dig som är beslutsfattare, dagligen arbetar med innovation, hållbarhet och/eller Agenda 2030 eller har ledande position inom företag som på något sätt är knuten till klassiska svenska industrier inom skog, energi, stål eller fordon.

Om Immaterialrättsdagen

Varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom.

Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. Genom åren har PRV uppmärksammat dagen, Immaterialrättsdagen, med evenemang som har lockat hundratals besökare; allt från ministrar till studenter, från globala företagsledare till småföretagare och med en varierad kunskap om immaterialrätt. 

Film: Innovation för en grönare morgondag (tid 00:44)

Ett kort filmklipp med nedslag i Immaterialtättsdagens olika tema under åren 2017-2020.