Exjobb i teknikens framkant - AI för att hantera patentansökningar?

Läser du ett civilingenjörs-/masterprogram inom datavetenskap, elektroteknik eller liknande, och har goda kunskaper inom machine learning/deep learning/AI? Vill du vara med och utveckla våra arbetsverktyg för hantering av patentansökningar? Då erbjuder vi dig ett intressant, utmanande och självständigt exjobb där du är med och stärker landets innovationsförmåga. Särskilt intressant är att utvärdera modeller som kan köras lokalt eftersom vi hanterar icke-offentliga handlingar och inte kan dela sekretessbelagd data utanför organisationen.

Ditt uppdrag

Som statlig myndighet behöver vi kontinuerligt se över hur vi kan effektivisera vårt arbete. Effektivitet handlar om att hushålla med statens medel, men även om att handlägga ärenden snabbt, enkelt och med tillräcklig kvalitet.

Vi ser en stor potential i att använda AI som en möjliggörare för detta, och vi har flera alternativa områden där våra arbetsverktyg behöver utvecklas. Det kan handla om handläggningen av patentansökningar, eller att tillgängliggöra patentdata på ett mer användarvänligt sätt.

Ditt uppdrag blir:

Du börjar med en kort introduktionsutbildning till patentsystemet, där du även får bekanta dig med våra verktyg för hantering av patentansökningar och introduceras till patentjuridik.

När du har bekantat dig med patentsystemet och verktygen blir nästa steg att:

 • Välja ett processteg/verktyg som skulle kunna utvecklas för att effektivisera processen
 • Förstå, analysera och förbereda relevanta patentdatamängder
 • Träna eller interagera med modellen för att sedan utvärdera vilken modell som presterar bäst för just detta verktyg.

Några förslag på koncept som är relevanta att känna till är:

 • Huggingface och open source-modeller
 • RAG
 • NLP
 • Transformermodeller
 • Embeddings
 • Textgenerering
 • Textklassificering
 • Semantisk likhet

Du sammanfattar ditt arbete i en rapport som du presenterar på PRV. Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.

Vem är du?

 • Du är nyfiken och intresserad av att sätta dig in i ny teknik.
 • Du är analytisk och arbetar effektivt och strukturerat för att nå resultat.
 • Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Det här är PRV

Patent och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi jobbar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka tillväxt och konkurrenskraft i Sverige.

Hos oss granskar och registrerar vi patent, design och varumärkesskydd, och hanterar frågor om upphovsrätt. Hos oss arbetar allt från ingenjörer och jurister till IT-arkitekter.

På PRV:s patentavdelning arbetar vi med patentansökningar och uppdrag inom alla teknikområden: elektronik, mekanik och kemi. 

Hos oss får du ett stimulerande arbete, trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler i centrala Stockholm.

Vill du veta mer?

På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV

Intresseanmälan mejlas till  senast den 16 juni 2024.