En dålig affär

Köp inga oschyssta produkter på semestern. Är priset för bra för att vara sant, är det ofta det. För oavsett prislappen är piratkopior alltid en dålig affär. Det vill vi visa i vår monter "En dålig affär".

Fall inte för fyndet om du misstänker att väskan, parfymen eller elektronikprylen från det kända varumärket är fejk. Piratkopiorna tillverkas ofta i fabriker som bidrar till miljöförstöring och du stödjer kriminell verksamhet.

Ett växande problem

Piratkopiering är ett växande problem i Sverige och resten av världen. Många förfalskade produkter uppfyller inte säkerhetskraven och som konsument har du inga garantier för vad exempelvis medicinerna eller kosmetikan verkligen innehåller.

Ekonomiskt är piratkopieringsindustrin en katastrof för svenska företag. Den årliga omsättningen för piratkopierade ”svenska” produkter är 29 miljarder kronor. Varje år förlorar svenska företag 17,1 miljarder kronor på piratkopiering, enligt en studie från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

Upphovspersonen utan ersättning

Bakom varje innovation och kreation ligger ofta mycket tid, resurser och slit. När något piratkopieras får upphovspersonen varken ersättning eller erkännande för arbetet hen lagt ner.

I vår butik ”En dålig affär” kan du inte köpa något. Här finns bara konfiskerade piratkopior. Som konsument har du makten att säga nej. Fejk är alltid en dålig affär.

Så känner du igen en piratkopia

Vad gör svenska myndigheter?

Piratkopiering är ett problem som vuxit i takt med att handel med varor och tjänster internationaliserats. De statliga myndigheterna PRV, Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket, Konsumentverket och Konsument Europa arbetar med att lyfta frågorna om piratkopiering i ett gemensamt nätverk.

Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga spår: dels frågor om produktsäkerhet, dels frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat eller producerar varan eller tjänsten. De deltagande myndigheterna i nätverket har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. 

Här visar vi upp en monter i form av en butik där du inte kan köpa något, "En dålig affär". Vi ställer ut konfiskerade piratkopior som om det vore en äkta butik. Vi berättar och presenterar fakta om varför piratkopior är en dålig affär, även om priset känns som ett fynd. Och vi gör det på en plats för resor, förväntningar och nya möten. 

Bakom montern "En dålig affär" står myndighetsnätverket mot piratkopiering samt EUIPO, den europeiska immaterialrättsmyndigheten.

Montern har ställts ut på Landwetter, Malmö Airport, Arlanda och i Almedalen.