Fakturaadresser

Det är lag på att offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Det innebär att vi endast tar emot fakturor elektroniskt från dig som leverantör. Det finns flera sätt att göra det på, bland annat via PEPPOL-nätverket.

Via PEPPOL

För att kunna skicka fakturor via PEPPOL behöver du som leverantör PRV:s mottagar-id.

PRV:s mottagar-id inom PEPPOL är 0007:2021002072 

Fakturor kan skickas via PEPPOL som är ett öppet nätverk och ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Mer om PEPPOL på SFTI:s webbplats

Andra sätt att skicka e-faktura till PRV

PRV använder e-handelssystemet Visma Proceedo för att ta emot e-fakturor. Följande tekniska uppgifter måste läggas upp innan det går att skicka svefaktura till PRV:

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

VAN operatör: Visma Commerce AB e-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår partsidentitet: Organisationsnummer (utan bindestreck) 2021002072
Teknisk mottagaradress: https://www.proceedo.net/ebms/in/prv (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
E-post till ekonomi@prv.se

Kontakta oss och meddela vilken partsidentitet du vill identifiera dig med.

Via PRV:s leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss med e-post till ekonomi@prv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Ordernummer och beställarreferenser

För att fakturor till PRV ska hamna rätt i vårt fakturahanteringssystem måste alltid fakturan märkas med ordernummer alternativt beställarreferens. Ett ordernummer består av PRV och 6 siffror, exempelvis PRV001564 och en beställarreferens består av KST och 4 siffror, exempelvis KST1002.  

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Var noga med att ange ordernummer alternativt beställarreferens på fakturan så att vi kan betala fakturan i tid.

Skicka dina frågor med e-post till ekonomi@prv.se.

PDF-faktura accepteras inte

PRV accepterar inte pdf-fakturor.

PRV:s organisationsnummer

202100-2072

Inköp och upphandling

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med inköp och upphandling.
Inköp och upphandling