Patent- och registreringsverkets fakturaadresser

Samtliga myndigheter i Sverige ska enligt lag använda elektronisk fakturering. Det innebär att vi endast tar emot fakturor elektroniskt från dig som leverantör.

Skicka Svefaktura via PEPPOL

PEPPOL som är ett öppet nätverk och ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

PRV:s PEPPOL-ID: 0007:2021002072

Mer information om PEPPOL finns på SFTI:s webbplats

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) så finns alternativen nedan.

Skicka Svefaktura via ett elektroniska faktureringsprogram

PRV använder e-handelssystemet Visma Proceedo för att ta emot e-fakturor. För att kunna ta emot e-faktura måste PRV först godkänna leverantören. Kontakta PRV:s ekonomifunktion via e-post.

E-post till PRV:s ekonomifunktion

De tekniska uppgifter som behöver läggas upp är:

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
VAN operatör: Visma Commerce AB
Vår partsidentitet: Organisationsnummer (utan bindestreck) 2021002072
Teknisk mottagaradress: https://www.proceedo.net/ebms/in/prv (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare)

Via PRV:s elektroniska leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera fakturor manuellt, de blir då elektroniska. Kontakta ekonomifunktionen via e-post om du vill ha en inbjudan till PRV:s elektroniska leverantörsportal.

E-post till PRV:s ekonomifunktion

Vi behöver alltid ordernummer eller beställarreferens

För att fakturor till PRV ska hamna rätt i vårt fakturahanteringssystem måste alltid fakturan märkas med ordernummer alternativt beställarreferens. Detta är viktigt för att vi ska kunna betala fakturan i tid.

Ett ordernummer består av PRV och sex siffror, exempelvis PRV001564.

En beställarreferens består av fyra siffror, exempelvis 1002.

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Skicka inte pdf-faktura

PRV accepterar inte pdf-fakturor.

PRV:s organisationsnummer

202100-2072

Frågor om fakturor

E-post till PRV:s ekonomifunktion

Frågor och svar om obligatorisk e-faktura finns på Digitaliseringsmyndighetens webbplats

Inköp och upphandling

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med inköp och upphandling.