Hjälpmedel för att kontakta oss

Här finns information om hjälptjänster för dig som behöver extra stöd i kontakten med oss.

Taltjänst

Med Taltjänst får du som har en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk hjälp med att tolka. Du som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar kan också få hjälp. Du kan få talstöd, lässtöd och skrivstöd. Tjänsten behöver bokas men är kostnadsfri.

Teletal

Du som behöver stöd i telefonsamtal kan använda Teletal, en tolk är då med under hela samtalet. Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inte boka tid eller ha tillstånd för att använda det.

Telefonnummer till Teletal: 020-22 11 44

Öppettider: 08.00 till 20.00

Mer information om Teletal finns på Teletals webbplats.

Texttelefoni

Texttelefoni hjälper döva, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med den som inte har texttelefon. Texttelefoni är kostnadsfritt och består av en tolk som förmedlar samtal mellan texttelefon och taltelefon.

Telefonnummer från en taltelefon till en texttelefon: 020-600 650.

Telefonnummer från en texttelefon till en taltelefon: 020-600 600.

Öppettider: dygnet runt och året om.

Mer information om texttelefoni finns på www.texttelefoni.se.

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Bildtelefoni.net erbjuder distanstolkning med bildtelefoni, med hjälp av teckenspråkstolk. Den som använder teckenspråk ringer till tjänsten via sin dator, bildtelefon, eller 3G. Den som använder tal ringer till förmedlingstjänst via en taltelefon.

Telefonnummer till förmedlingstjänst för bildtelefoni: 020-28 00 20

Öppettider: 06.00 till 24.00

Mer information om bildtelefoni finns på www.bildtelefoni.net

Informationsfilm om bildtelefoni på www.bildtelefoni.net