Beställning av dokument

Vi erbjuder olika dokument och skrifter ur vårt arkiv, bland annat kopior på:

  • Patent från de flesta av världens länder
  • Prioritetsbevis
  • Utdrag ur akter från svenska ansökningar
  • Övriga dokument och skrifter.

Beställning

Vill du beställa dokument, e-posta din beställningslista till oss. Leveransen sker via vanlig post eller e-post. Kom ihåg att ange leveranssätt. Betalningen sker via faktura eller depositionskonto.

kundsupport@prv.se

Allmänna handlingar och sekretess

Läs mer

Avgifter och betalning

Digital Access Service (DAS)

Uppdaterad 2024-01-23