Daren Tang och Peter Strömbäck står framför en vit pardörr

WIPOs generaldirektör Daren Tang på besök hos PRV

Idag besökte WIPOs generaldirektör Daren Tang Sverige och PRV. Tillsammans med generaldirektör för PRV Peter Strömbäck har de bland annat diskuterat framtida samarbeten.

I WIPO:s Globala Innovationsindex har Sverige konsekvent varit bland de tre främsta i världen och främst i EU-regionen. Det är en fantastisk prestation. säger Daren Tang.

Det som verkligen är intressant är att Sverige har en bred variation av innovation och kreativ potential och framgångar, som exempelvis inom musiken. Ni har ABBA och ni har precis vunnit Eurovisionen igen, för sjunde eller åttonde gången.

Daren Tangs besök är ett led i att stärka relationerna mellan PRV och WIPO. Tillsammans med svenska intressenter diskuterar man utmaningar och möjligheter kopplade till immateriella tillgångar.

Programmet innehåller träffar med representanter för Kulturdepartementet, Justitiedepartementet, Klimat- och näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Ericsson, Spotify, ABBA-muséet, samt möten med Energi- och näringsminister Ebba Busch, justitieminister Gunnar Strömmer och EU-kommissionär Margrethe Vestager.

Självklart finns det utmaningar. Men jag tycker att Sverige överlag presterar extremt bra. Och för mig är det en förebild för andra länder som strävar efter att använda immateriell äganderätt som ett sätt att växa och frigöra sin befolknings potential, säger Daren Tang.

FN-organet World Intellectual Property Organisation arbetar med immaterialrätt som ett medel för att stimulera innovation och kreativitet världen över. Man har fokus på service, internationellt legalt ramverk, infrastruktur som nätverk och tekniska plattformar.

Besöket sker i samband med en konferens om Deep Tech. Konferensen är ett samarrangemang mellan Regeringskansliet och PRV, och är en del i det svenska EU-ordförandeskapet.

Daren Tang har varit generaldirektör för WIPO sedan 2020.

Sen en längre intervju med Daaren Tang: