EU-ordförandeskapet: Konferens om teknikintensivt entreprenörskap

Den 1–2 juni stod Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd – i samarbete med Europeiska innovationsrådet (EIC) – värd för en högnivåkonferens om teknikintensivt entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad.

Den teknikintensiva sektorn är en sektor som Sverige och EU prioriterar för att Europas konkurrenskraft ska kunna stärkas på global nivå. Konferensen är tänkt att utgöra ett forum för kunskapsutbyte och gemensamt genomförande, inom ramen för den nya europeiska agendan för innovation och handlingsplanen för immateriella rättigheter.

Under konferensen låg fokus på dessa centrala utmaningar:

  • Forskningsintensiva företags betydelse för den gröna och den digitala omställningen.
  • Strategisk användning och förvaltning av immateriella tillgångar.
  • Finansiering för tillväxt i Europa.
  • Förbättrat samarbete mellan små forskningsintensiva företag, stora företag och den akademiska världen.

För att uppmärksamma den teknikintensiva sektorn på vikten av immaterialrätt och behovet av en strategisk användning och förvaltning av immateriella tillgångar anordnade PRV under konferensen en workshop med fokus på immaterialrätt som grunden för konkurrenskraftiga deep tech-företag i ett utmanande globalt landskap.

PRV:s fokus låg på hur vi skulle kunna ge deep-tech företag ännu bättre förutsättningar att bygga värden i sina företag genom en mer affärsstrategisk förankrad hantering av sina tillgångar. Kunskapen är för låg och för smal hos företagen. Behovet av att ta bredare och mer strategiskt grepp kring alla sina immateriella tillgångar är stort. Bland workshopens frågeställningar fanns:

  • Hur skulle policymakers kunna ge bättre förutsättningar via expertkonsulter och finansiärer?
  • Hur kan vi lyfta incitamenten för företagen att se frågor om hanteringen av sina immateriella tillgångar som en strategisk affärsfråga för företagsledningen.

Det blev ett engagerade samtal som mynnade ut i konkreta ställningstaganden och förslag på ageranden som underlättar för deep-tech-företagen och som gynnar innovation, resiliens och konkurrenskraft.

Konferensen samlade nyckelaktörer från EU-organisationer och företrädare från nationella och regionala beslutsfattande organ, ekosystemet för uppstartsföretag, riskkapitalvärlden, den akademiska världen och branschen. Bland deltagarna på konferens finns Ebba Busch, energi- och näringsminister samt vice statsminister, Margrethe Vestager, EU-kommissionär och verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern samt Daren Tang, generaldirektör, WIPO.

Konferens om teknikintensivt entreprenörskap för en innovativ, resilient och konkurrenskraftig inre marknad